วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

หยุดคิดเพื่อสมาธิผมเริ่มติดร้านกาแฟแล้วดิ เมื่อก่อนอาจจะ กาแฟไร แพงหวะ แต่เมื่อได้มีโอกาสไปนั่ง space หน้าร้าน (คนเดียว)
สภาพแวดล้อมโดยรวมถึงแม้ จะดูไม่เข้าท่า ก็มันกรุงเทพฯสมุดหนึ่งเล่ม+ปากกา ก็จะได้เขียน sequence เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอ โปรเจกต์

ตำรวจ(ไทย) กับ ประชาชน (ปกติ)

ผมคงตามหา ร้านกาแฟ ไม่ว่าอยู่แห่งไหน ก็จะไป เพื่อมองดู ผู้คน การเคลื่อนไหว และตัวเอง
เราเคยมีเวลาในการนึกคิดเรื่องราวต่างๆได้นานแค่ไหน

ลองดู........

shadowมันก็อาจจะ บางเวลา เพราะมันกลางวัน

ขณะนั่งรถ ตู้(สังเกตนิดก็จะสื่อว่าจุดหมายอยู่ที่ใด)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Project Gebnher@Pechakucha

เมื่อ 4 ปี ก่อน มาแล้ว

ณ.บ้านนอก ผมยืนอยู่กับเพื่อนๆของผม ที่ไม่เคยมีฝัน ไม่เคยมีเป้าหมาย และไม่เคยวางแผนอนาคตของตัวเอง
แต่ ณ.ตอนนี้ ต่างจาก 4ปี ที่แล้ว อย่างมาก ผม ยืนอยู่ท่ามกลาง ผู้คนที่ไม่รู้จัก และรู้จัก แต่เขาไม่รู้จักผม ผมมีจุดยืนที่กำลังก้าวต่อไปข้างหน้า เพื่อตามหาความฝัน ที่เป็นเป้หมายของผมต่อไป
คอยติดตามต่อไป.....

Pecha Kucha Night Bangkok @TCDC


ก่อนอื่นนะ สำหรับคนที่ไม่รู้จัก Pecha Kucha กรุณาไปอ่านนี่ก่อน

Pecha Kucha คืออะไร

วันเสาร์ (31 พ.ค.) ที่ TCDC ชั้น 6 ห้าง Emporium งานนี้เป็นครั้งที่ 4

ประสบการณืครั้งยิ่งใหญ่ ของตัวเอง

เป็นการก้าวไปขั้นหนึ่งของ "ฝัน" และเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายต่อไปใน "อนาคต"

สวัสดีครับ กระผมนายพชร ไชยเรืองกิตติ(บุญชู ขายเสียงเหน่อ) นักศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ภูมิใจเสนอ โครงการออกแบบเลขนศิลป์เพื่ออนุรักษ์สำเนียงเสียงสุพรรณ(เก็บเหน่อ)

วัตถุประสงค์ของโครงการออกแบบ
เพื่อใช้ศึกษาสำเนียงสุพรรณ
เพื่ออนุรักษ์สำเนียงสุพรรณให้อยู่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย

สำเนียงเสียง'เหน่อ”เป็นจุดเด่นของความเป็นคนสุพรรณ เป็นที่รู้จักกันดี เป็นสำเนียงพูดคนทั่วไปมักจะเห็นว่าสำเนียงเหน่อของคนสุพรรณนั้นฟังแล้วชวนขบขัน เสียงเหน่อของคนสุพรรณนั้น นักวิชาการระบุว่าน่าจะเป็นสำเนียงหลวง เป็นสำเนียงดั้งเดิมของคนไทย ดังคำกล่าวของ อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการวารสารศิลปวัฒนธรรม ................................

ก่อนที่จะไปถึงประเด็นหลักของโครงการนี้ ผมขอเอ่ยถึงบุคคลสำคัญของสุพรรณบุรี ที่มีการนำวัฒนธรรมทางด้านภาษาของสุพรรณมาเป็นส่วนร่วม

(ร้องเพลง)..หนุ่มสุพรรณ...... เป็นการนำเอาวัฒนธรรมทางด้านภาษาของสุพรรณมาใช้ในบทเพลง

อีกท่านคือคุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ท่านเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งไม่เคยลืมภาษาถิ่นกำเนิดของตัวเอง ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปออกรายการต่างๆ

สนทนาภาษาเหน่อ นั้นเป็นจุดเด่นของเมืองสุพรรณ และเป็นคำพูดที่ผู้คนได้ยินกันอย่างคุ้นเคย
.....................

การเขียนภาษาเหน่อ ทุกคนอาจจะงง? ว่าภาษาเหน่อนั้นมีด้วยหรือ?

จากการค้นคว้าข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เราสามารถทราบได้ว่า สำเนียงสุพรรณนั้นมีลักษณะการเอื้อนเสียงที่ยาว และเสียงสูงกว่าปกติ ............

เราจึงได้ วรรณยุกต์พิเศษ(ไม้สุพรรณ) ขึ้น เพื่อนำไปใช้แทนวรรณยุกต์ปกติ

วรรณยุกต์สุพรรณ กับ คำ
วรรณยุกต์สุพรรณ กับ ประโยค

วรรณยุกต์สุพรรณ กับ การสนทนา

วรรณยุกต์สุพรรณ กับ ตัวผมเอง

และวรรณยุกต์สุพรรณ กับ อัตลักษณ์ของเมืองสุพรรณ
ที่สามารถสร้างให้เมืองสุพรรณนั้นดูมีเสน่ห์ มากยิ่งขึ้น

เคยมีเด็กคนหนึ่งถามคุณแม่ขวัญจิตว่า แล้วถาษาเหน่อจะเขียนอย่างไรคะ (โครงการนี้คือคำตอบสำหรับเด็กคนดังกล่าวครับ)

privacy

ความเปนส่วนตัว หรือ เรากำหนดมันขึ้นมาเอง หรือ มันเปนแค่จริตของตัวเองมากเกินไป

คนเรารับรู้ถึงความเปนตัวของตัวเอง ขึ้นอยู่กับเวลา สถานการณ์ สถานที่ และคนรอบข้าง

เราพยายามหยิบโยนอารมณ์ต่างๆ ใส่ให้กับความเปนตัวเอง หรือมากกว่าตัวตนที่เปนอยู่

อารมณ์มีลักษณะแบ่งออกเปนหลากหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ ความรู้สึก เวลา

บางทีเรา อาจไม่สามารถ รับรู้ว่าอารมณ์ มีขอบเขตหรือ ไม่ ?

แต่ทั้งหมดนี้ อารมณ์ มันก็ยังสามารถกำหนดการกระทำ กริยา และการแสดงออก มันอาจจะใช่

หรือมันเปนแค่ความรู้สึกของตัวเอง ทีอยู่ในห้วงของจินตนาการ และพยายาม กำหนดควบคุมอารมณ์

จำพวกนี้ ให้อยู่ในขอบเขต เพื่อที่กำหนดการเดินทางของเราให้อยู่ในความถูกต้อง หรืออาจจะ..ไม่?

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จินตนาการ

จินตนาการ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นคำที่อยู่ภายในกลุ่มของ จินต-,จินต์ ซึ่งเป็นคำกริยา ที่แปลว่า คิด ส่วนคำ จินตนาการ เป็นคำนาม แปลว่า การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ
จินตนาการ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตภาพ คือการสร้างภาพในสมอง หรือนึกคิดเป็นภาพ จึงเกี่ยวข้องกับความคิด สร้างสรรค์อย่างเลี่ยงไม่ได้ เป็นทักษะเบื้องต้นของความคิดสร้างสรรค์
ภาพที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในจิตใจ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้
แบบที่1 เป็นภาพเพ้อฝัน อาจจะจริง หรือไม่จริงก็ได้ แต่ส่วนมากมักจะไม่จริง เช่น คิดว่าเหาะได้ ภาพอย่างนี้ไม่มีความเป็นไปได้ แต่ด้วยความเพ้อฝัน นำมาสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนขึ้นไปอยู่ในอากาศหมือนบินได้จริงๆ ภาพแบบที่หนึ่งนี้คือ imaginary(จินตนาการ)
แบบที่2 เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้น โดยการมองไปข้างหน้า หรือในอนาคต อาจนึกขึ้นมาลอยๆหรือนำเหตุผลมาประกอบเป็นมูลฐานการสร้างภาพ เช่นการมองว่าผลงานของเรามันออกมาจะต้องสุดยอด ทุกคนเห็นจะต้องตะลึง หรือมีคนต้องการผลงานของเราไปจัดแสดง ภาพที่มองเห็นในอนาคตนั้น อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ ภาพแบบทีที่สองนี้คือ vision(วิสัยทัศน์)
แบบที่3 เป็นภาพที่สร้างขึ้นตามความเป็นจริง เกิดขึ้นจริงแน่นอน ถ้าทำไปตามขั้นตอน เช่นการที่เราจะเป็นนักออกแบบที่ดีย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าเราเป็นคนที่ขยันและพยายามสร้างผลงานที่ดีอยู่ตลอดเวลา ภาพแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน หากเราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ภาพแบบที่สามนี้คือ logic(ตรรกะ)

จินตนาการของผม
จินตนาการข้างถนน
เกิดขึ้นจากการสังเกตรถที่วิ่งผ่านตามท้องถนน โดยสิ่งที่ได้สังเกตก็คือ รูปภาพที่ปรากฎอยู่ข้างรถ เช่น โฆษณาต่างๆตามรถเมล์ ภาพประกอบตามรถบัส โดยการสังเกตครั้งนี้ผมได้ตัดเรื่องของ content ที่อยู่รวมกับรูปภาพออกไป และสิ่งที่ผมได้รับระหว่างการสังเกตก็คือ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาพที่ปรากำนั้น มันดูเหมือนเนื้อเรื่องที่ถูกร้อยเรียงกัน ถึงแม้มันจะประติดประต่อกันได้หรือไม่ แต่มันก็ดูน่าสนใจดี เวลาที่รถเคลื่อนที่ผ่านไปมา ผมเลยลองคิดดูว่าถ้าผมได้กำหนดภาพทุกภาพเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันขึ้นเอง มันคงสามารถเกิดงานแปลกๆที่ดูน่าสนใจขึ้นมาก็เป็นได้
ลักษณะของจินตนาการแบบนี้ตรงกับแบบที่3 คือมันจะเกิดขึ้นจริงได้ถ้าเราทำตามขั้นตอน

อีกจินตนาการหนึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสิ่งของทุกอย่างที่มีรูปทรงแตกต่างกันไป เช่น พัดลม แอร์ ถุงขยะ ฝาปิดท่อ ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่างผมมองมันเป็น caracter ของแต่ละตัว ด้วยการจัดสัดส่วนของมันให้ส่วนนี้ เป็นแขน ขา หัว ตา มันก็กลายมาเป็น caracter ที่ดูน่าสนใจแล้ว
ลักษณะของจินตนาการแบบนี้ตรงกับแบบที่1 เป็นแบบเพ้อฝัน แต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาตามความรู้สึกได้

โลกร้อน
ผมได้ลองคิดว่าถ้าเกิดโลกมันร้อนจนทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นมาก อะไรที่มันจะมีผลกระทบบ้าง เลยลองคิดเล่นๆกับ ไข่ไก่ เวลาก่อนฟักตัวของมันจะต้องได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมจากแม่ไก่ แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริง สมมุติฐานของผม ไก่จะสูญพันธ์ ไข่ไก่จะฟักตัวได้เองเมื่ออุณหภูมิพอดี และเกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับทุกสิ่งที่มีไก่และไข่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นอกเสียจากการใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่
ลักษณะของจินตนาการแบบนี้ตรงกับแบบที่2 เป็นแบบอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอบคุณ อาจารย์ติ๊ก&อาจารย์นุ ที่คอยสอนและให้คำแนะนำ และคอยกระตุ้นให้ตัวผมและเพื่อนๆคอยกระตือรือล้นในการทำงาน ในช่วงระหว่างที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์ทั้งสองคนผมก็พยายามคอยพัฒนางานอยู่เสมอแต่ผลที่ออกมาให้เห็นนั้นมันน้อยนิดมาก แต่หลังจากนั้นก็ได้คำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ทั้งสองทำให้งานได้ถูกพัฒนาขึ้นไปได้ดี แต่ยังไม่ถึงที่สุด เป็นเพราะกว่าจะจบกับเรื่องของแกนก็ใช้เวลาไปนานมาก และปัญหาในการออกแบบก็มีอยู่มากระหว่างการทำงานกว่าจะผ่านพ้นช่วงนั้นไปเป็นช่วงเวลาที่ท้อแท้ รู้สึกเหนื่อยมาก แต่ก็ยังมีพลังที่ขับออกมาใช้ในการต่อสู้กับปัญหาต่อไป ทำให้งานออกมาประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง และผมก็หวังว่าจะพัฒนางานต่อไปอีกให้ถึงที่สุด แต่ตอนนี้ก็เกิดปัญหาอยู่พอสมควร เพราะงานได้ถูกรื้อออกไปแล้วโดยไม่เห็นความสำคัญกับงานของผมเลยและถูกกระทำอย่างรุนแรงจนหักพัง ทั้งที่เขาก็เป็นคนที่เรียนทางด้านศิลปะแต่ไม่มีความรักศิลปะอย่างแท้จริงงานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้เวลาพอสมควร ก็ถูกทำลายเพียงเสี้ยววินาที แต่มันก็ผ่านไปแล้ว ผมขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองอีกครั้งครับ เมื่องานถูกพัฒนาต่อไปผมจะนำมาลงในนี้ กรุณาคอมเมนต์ด้วยครับ

ตัวตน

รูปภาพของฉัน
ราชบุรี, ตะวันตก, Thailand
สร้างสรรค์ + ศิลปะ